Kontrola dostępu.


Wykonujemy systemy kontroli dostępu do sterowania bram i szlabanów oraz systemy przeznaczone do kontroli przejść w zastosowaniach budynkowych.

 

 

Kontrola dostępu do bram i szlabanów.

 

W jakim celu stosuje się czytniki kart zbliżeniowych do sterowania bram i szlabanów?

 

        Głównym celem sterowania bram i szlabanów za pomocą czytników kart zbliżeniowych jest uniemożliwienie wjazdu nieuprawnionych pojazdów na teren zamkniętego osiedla lub parkingu.

W odróżnieniu do sterowania za pomocą radiolinii, która umożliwia osobom posiadającym piloty zdalne otwiranie bramy i udostępnianie wjazdu na teren parkingu, również pojazdom nieupoważnionym - sterowanie za pomocą kart zbliżeniowych z natury nie daje takiej możliwości, ponieważ karta magnetyczna musi zostać fizycznie zbliżona do czytnika. Inną istotną cechą systemu jest możliwość uruchomienia funkcji "anti passback" (ruch pojazdów w pętli), funkcja ta blokuje możliwość ponownego użycia tej samej karty w czytniku wjazdowym, jeżeli pojazd zarejestrowany w systemie na tą kartę nie opuścił parkingu. W praktyce oznacza to, że użytkownik, który wjechał na parking nie może za pomocą tej samej karty wjechać kolejnym pojazdem. Aby użytkownik mógł wprowadzić inny pojazd na parking przy użyciu tej samej karty musi uprzednio wyjechać wcześniej zaparkowanym pojazdem.

 

Inne zalety systemu:

 

  • rejestracja przejazdów z buforem zapisującym ponad 10 000 zdarzeń ( data, godzina, przydzielenie-odmowa    dostępu, dane użytkownika )
  • możliwość tworzenia harmonogramów czasowych dla wybranych użytkowników ( np. dostęp do parkingu        tylko w wybranych przedziałach czasowych )
  • możliwość zarządzania systemem z poziomu komputera PC podłączonego lokalnie lub w sieci
  • możliwość integracji z już istniejącym na obiekcie systemem kontroli dostępu przejść
  • możliwość integracji z systemem CCTV
  • możliwość zastosowania wygodnych w użyciu czytników dalekiego zasięgu ( oczyt karty bez konieczności    uchylania szyby )
  • niski koszt kart magnetycznych w stosunku do porównywalnego kosztu pilotów

 Nasze realizacje:

 

 

System kontroli dostępu z funkcją "anti-passback" do sterowania bram i szlabanów z zastosowaniem 4 pętli indukcyjnych ( 2 pętle indukcyjne aktywujące czytniki oraz 2 pętle indukcyjne zamykające bramy i szlabany ). Praca szlabanów ciągła, praca bram w godzinach nocnych oraz całą dobę w sezonie zimowym.

 

 

 

System kontroli dostępu z funkcją "anti-passback" do sterowania szlabanem z zastosowaniem akumulatorowego systemu zasilania rezerwowego oraz pętli indukcyjnych dwufunkcyjnych ( 2 pętle idukcyjne pełniące naprzemiennie funkcję aktywacji czytników oraz funkcję zamykania szlabanu ).